Skip to main content

Health Disclaimer

Deze website bevat informatie over voedingssupplementen. Deze zijn bedoeld als aanvulling op het dieet. Het zijn geen geneesmiddelen, en geen enkele uitleg op deze website moet worden opgevat als een claim of een bewering dat deze producten bedoeld zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of preventie van een ziekte.

Bepaalde personen die als deskundigen worden beschouwd, kunnen het oneens zijn met een of meer van onze beweringen en meningen. Onze conclusies zijn echter gebaseerd op degelijke en betrouwbare gezaghebbende bronnen. Eventuele aanbevelingen zijn niet bindend en hebben alleen betrekking op voeding en voedingssupplementen. Indien u lichamelijk en/of geestelijk ziek bent, raadpleeg dan een therapeut of (natuur)arts en volg zijn/haar advies op.

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
Thanks for contacting us! We'll get back to you shortly. Thanks for subscribing Thanks! We will notify you when it becomes available! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart